Ympäristöturvallisuuskortti™-koulutus

Ympäristöturvallisuuskortti™-koulutuksella yrityksen henkilöstö perehdytetään ympäristövastuulliseen toimintaan. Koulutuksen suoritettuaan saa Ympäristöturvallisuuskortin todistuksena ympäristövastuullisuuteen perehdyttämisestä. 

Koulutuksen tavoitteena on kuitenkin aito muutos käyttäytymisessä. Sen jälkeen yrityksen työntekijä tunnistaa ympäristövastuun tärkeänä arvona turvallisuuden, hyvinvoinnin ja laadun rinnalla.

Koulutusohjelma räätälöidään aina osallistujaryhmälle sopivaksi. Isoille yrityksille ja yritysryhmittymille koulutuspaketti muotoillaan heidän tarpeitaan vastaaviksi. Pienempien yritysten kohdalla käytetään heidän tilaajalleen rakennettua koulutusohjelmistoa tai tarvittaessa yritykselle rakennetaan erikseen räätälöity ohjelma. 

Koulutuspäivä koostuu kaikille yhteisestä perusosiosta, osallistujaryhmän mukaan valittavista valinnaisista moduuleista sekä osaamisen varmistavasta kokeesta. 

Kurssin sisältämillä käytännön harjoituksilla koulutettavat asiat jalkautetaan konkreettiselle tasolle, jolloin saadaan todellisia muutoksia arjen toimintaan. Ohjattujen ryhmätehtävien avulla jokainen osallistuja saadaan osallistumaan aktiivisesti koulutukseen. Tehtävillä saadaan osallistujat miettimään asioita tarkemmin sekä kehittämään omia työskentelytapojaan ja koko yrityksen toimintaa.

Ilmoittaudu koulutukseen