Koulutuksessa

ADR Koulutukset

ADR kurssit - saat ajoluvan vaarallisten aineiden kuljettamiseen | Turku, Salo ja Pori


Mikäli autonkuljettaja kuljettaa vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien, häneltä vaaditaan ajolupa (asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011). Ajolupa edellyttää hyväksytysti suoritettua koulutusta ja ajolupakoetta. 

Ajolupa myönnetään 5 vuodeksi ja se on voimassa kotimaisissa sekä kansainvälisissä kuljetuksissa. Ajolupa on uusittava ennen sen voimassaoloajan päättymistä.

 

ADR koulutus


Trafin hyväksymänä yhteistönä meillä on oikeus antaa ADR-ajolupaan tähtäävää koulutusta. Koulutus jaetaan seuraaviin kursseihin:

Peruskurssi: kuljettaja, joka on suorittanut peruskurssin hyväksytysti, saa oikeuden vaarallisten aineiden kappale- ja irtotavarakuljetuksiin.


Säiliökurssi: kuljettaja, joka on suorittanut säiliökurssin hyväksytysti,  saa oikeuden säiliökuljetuksiin. Säiliökurssille voi osallistua vain peruskurssin suorittanut henkilö.


Täydennyskurssi: kurssi on tarkoitettu luvan uusiville kuljettajille.

 

Lisätietoa koulutuksesta ja kouluttajista saat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sekä Viestintä- ja liikenneministeriön sivuilta. Myös me vastaamme mielellämme kysymyksiisi!