Koulutuksessa

ADR Koulutukset

ADR-kursseilla saat ajoluvan vaarallisten aineiden kuljettamiseen (VAK/ADR). Tarjoamme koulutusta Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on asettanut kriteerit ADR-ajoluvan myöntämiselle.  Mikäli autonkuljettaja kuljettaa vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien, häneltä vaaditaan ajolupa (asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 401/2011). Ajolupa edellyttää hyväksytysti suoritettua koulutusta ja ajolupakoetta. 

Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi ja se on voimassa kotimaisissa sekä kansainvälisissä kuljetuksissa. Ajolupa on uusittava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. 

Ilmoittaudu koulutukseen

 

ADR-koulutukset

Traficomin hyväksymänä yhteistyönä meillä on oikeus antaa ADR-ajolupaan tähtäävää koulutusta. Koulutus jaetaan seuraaviin kursseihin:
 

Peruskurssi: Kuljettaja, joka on suorittanut ADR-peruskurssin hyväksytysti, saa oikeuden vaarallisten aineiden kappale- ja irtotavarakuljetuksiin. Edellytyksenä kurssin suorittamiselle on koulutukseen osallistuminen sekä loppukokeen suorittaminen hyväksytysti. Kurssin suoritettua saa käyttöön ajoluvan, joka on voimassa viisi vuotta niin Suomessa kuin ulkomailla.

Kurssin suoritettuasi ymmärrät: 

 • mitä riskejä vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyy
 • miten välttää vaara- ja onnettomuustilanteita sekä
 • miten toimia onnettomuustilanteissa.

 

Säiliökurssi: Kuljettaja, joka on suorittanut säiliökurssin hyväksytysti, saa oikeuden säiliökuljetuksiin. Säiliökurssille voi osallistua vain peruskurssin suorittanut henkilö. Kurssin suoritettuaan saa säiliöajoluvan, joka on voimassa viisi vuotta Suomessa ja ulkomailla. Lupaluokat on määritelty kuljetettavan säiliön ja säiliökontin koon mukaan.

Säiliökurssi tarjoaa: 

 • tiedot riskeistä, joita vaarallisten aineiden säiliökuljetuksiin liittyy 
 • tiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä
 • tietoa onnettomuustilanteissa toimimisesta.
   

Täydennyskurssi: ADR-täydennyskurssi on tarkoitettu ADR-ajoluvan uusiville kuljettajille. Kurssi tulee suorittaa ennen voimassaolevan ADR-ajoluvan päättymistä, aikaisintaan vuosi ennen ajoluvan vanhenemista.

Täydennyskurssin suoritettuasi sinulla on päivitettyä tietoa 

 • ADR-kuljetuksiin liittyvästä tekniikasta
 • ADR-kuljetuksiin liittyvästä lainsäädännöstä sekä
 • kuljetettavista aineista ja kuljettamiseen liittyvistä esineistä.

 

Lisätietoa koulutuksista ja kouluttajista saat Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomin sekä Viestintä- ja liikenneministeriön sivuilta. Myös me vastaamme mielellämme kysymyksiisi!